Blazter Privacy Verklaring

Vastleggen en verwerking van gegevens
De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Blazter.nl te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Blazter.nl. Blazter.nl gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten, en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Blazter.nl, indien u daarop prijs stelt.

Beveiliging van gegevens
Blazter.nl maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Links naar websites
Op de site van Blazter.nl kunnen hyperlinks staan naar andere websites. Blazter.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar deze site verwijst.

Wijzigingen
Blazter.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage
U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u contact met ons opnemen.